Občanské právo

 • Všechny typy smluv týkající se koupě a prodeje nemovitostí
 • Služba advokátních úschov
 • Právní služby družstvům
 • Spory v souvislosti s vlastnictvím družstev
 • Právní pomoc při pronájmu nemovitostí
 • Řešení sporů mezi pronajímateli a nájemci
 • Ochrana osobnostních práv
 • Zastupování v rozvodových řízeních

Občanskoprávní soudní řízení:

 • Zastupování klientů v soudních řízeních
 • Zastupování klientů v řízeních před Ústavním soudem
 • Zastupování klientů před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburgu

Obchodní právo:

 • Spory v oblasti práva obchodního
 • Právní pomoc při uzavírání smluv
 • Všechny druhy právnických služeb pro právnické osoby

Správní právo:

 • Práva duševního vlastnictví včetně práv vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
 • Agenda při zastupování klientů ve styku se stáními orgány – státními institucemi, ministerstvy atd.
 • Zastupování klientů před správními soudy
 • Cizinecký zákon
 • Podání k Veřejnému ochránci práv (ombudsman)
 • Správní řízení v daňové oblasti

Trestní právo:

 • Obhajoby v řízeních trestních
 • Zastupování poškozených v řízeních trestních
Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .