Rozhodčí činnost

JUDr. Libor Petříček řadu let působí jak rozhodce.

Je mj. zapsán v Seznamu rozhodců pro spotřebitelské spory vedením Ministerstvem spravedlnosti ČR.


Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .