AK Petříček

V Praze od roku 1993. Nejprve jako komerčněprávní, od roku 1995 jako všestranná advokátní. Nabízíme komplexní a profesionální právní pomoc od právního poradenství po vyřízení složitých právních případů. Dlouhodobě spolupracujeme například s Národním odškodňovacím centrem, z.s. (www.nodc.mozello.cz), či organizací zdravotně postižených PROSAZ (www.prosaz.cz).

Advokátní kancelář je provozována JUDr. Liborem Petříčkem. Ten absolvoval PFUK v Praze v roce 1987. Od počátku kariéry se věnoval náhradám škody, především na zdraví, z pracovních úrazů, nemocí z povolání, dopravních nehod apod. Od roku 1993 se nadto intenzivně věnuje právu komečnímu a od roku 1998 i právu trestnímu, nejprve především v oblasti hospodářské kriminality, později v celém spektru trestního práva.
Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .